Bible21Jeremiáš7,21

Jeremiáš 7:21

Tak praví Hos­po­din zástupů, Bůh Iz­rae­le: „Jen si hro­maď­te zápaly k obě­tem, jen si to maso sněz­te!


Verš v kontexte

20 Nuže, tak praví Panovník Hos­po­din: „Hle, na toto místo se vy­li­je můj roz­hořčený hněv – na lidi i do­by­tek, na stro­my v sa­dech i na plo­dy země. Vzplane a už nezhasne!“ 21 Tak praví Hos­po­din zástupů, Bůh Iz­rae­le: „Jen si hro­maď­te zápaly k obě­tem, jen si to maso sněz­te! 22 Teh­dy, když jsem vaše otce vy­ve­dl z Egyp­ta, ne­mlu­vil jsem s nimi pro­to, abych jim dal přikázání o zápalech a obě­tech,

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

21 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Sober­te svoje zápal­né obeti so svojimi bit­nými obeťami a jedz­te mäso!

Evanjelický

21 Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí, Boh Iz­raela: Svoje zápal­né obete pri­poj­te k zábit­ným obetiam a jedz­te mäso.

Ekumenický

21 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Hromaďte spaľované obety na obety s hostinou a jedz­te mäso.

Bible21

21 Tak praví Hos­po­din zástupů, Bůh Iz­rae­le: „Jen si hro­maď­te zápaly k obě­tem, jen si to maso sněz­te!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček