RoháčekJeremiáš17,5

Jeremiáš 17:5

Tak­to hovorí Hos­podin: Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka a kladie telo za svoje rameno, a jeho srd­ce od­stupuje od Hos­podina!


Verš v kontexte

4 A tak vypadneš, a to pre svoju ­vlast­nú vinu, zo svoj­ho dedičs­tva, ktoré som ti bol dal, a spôsobím to, že budeš slúžiť svojim ne­priateľom v zemi, ktorej ne­znáš, lebo ste zanietili oheň v mojom hneve, k­torý bude horieť až na veky. 5 Tak­to hovorí Hos­podin: Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka a kladie telo za svoje rameno, a jeho srd­ce od­stupuje od Hos­podina! 6 A bude jako vres na púšti a ne­uvidí, keď prij­de dob­ré, ale bude obývať vy­pálené mies­ta na púšti, slatin­nú zem a takú, v ktorej sa nebýva.

späť na Jeremiáš, 17

Príbuzné preklady Roháček

5 Tak­to hovorí Hos­podin: Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka a kladie telo za svoje rameno, a jeho srd­ce od­stupuje od Hos­podina!

Evanjelický

5 Tak­to vraví Hos­podin: Pre­kliaty je muž, ktorý dúfa v človeka a telo robí svojou oporou, ale jeho srd­ce sa od­vracia od Hos­podina.

Ekumenický

5 Toto hovorí Hos­podin: Pre­kliaty je muž, ktorý dôveruje človekovi a spolieha sa na telo, jeho srd­ce sa však od­vracia od Hos­podina.

Bible21

5 Tak praví Hospodin: „Zlořečený, kdo spo­léhá na člověka, kdo se o smr­telníka opíráa v srd­ci se od­vrací od Hos­po­di­na.