RoháčekJeremiáš1,6

Jeremiáš 1:6

A ja som po­vedal: Ach, Pane, Hos­podine, hľa, veď ja ne­viem hovoriť, lebo som dieťa!


Verš v kontexte

5 Prv ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, a prv ako si vy­šiel zo života, po­svätil som ťa, za proroka národom som ťa dal. 6 A ja som po­vedal: Ach, Pane, Hos­podine, hľa, veď ja ne­viem hovoriť, lebo som dieťa! 7 A Hos­podin mi riekol: Ne­povedz: Som dieťa! Ale ku komukoľvek ťa pošlem, poj­deš, a všet­ko, čokoľvek ti pri­kážem, budeš hovoriť.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A ja som po­vedal: Ach, Pane, Hos­podine, hľa, veď ja ne­viem hovoriť, lebo som dieťa!

Evanjelický

6 Ja som však po­vedal: Ach, Pane, Hos­podine, veď ne­viem hovoriť, lebo som pri­mladý.

Ekumenický

6 Po­vedal som: Pane môj, Hos­podin, veď ne­viem hovoriť, lebo som ešte len chlapec.

Bible21

6 „Ach ne, Hos­po­di­ne, Pane můj,“ zvo­lal jsem. „Ne­u­mím pře­ce mlu­vit! Jsem ještě dítě!“