EvanjelickýJeremiáš1,6

Jeremiáš 1:6

Ja som však po­vedal: Ach, Pane, Hos­podine, veď ne­viem hovoriť, lebo som pri­mladý.


Verš v kontexte

5 Skôr, ako som ťa utvoril v živote mat­ky, po­znal som ťa, skôr, ako si vy­šiel z lona mat­ky, po­svätil som ťa; určil som ťa národom za proroka. 6 Ja som však po­vedal: Ach, Pane, Hos­podine, veď ne­viem hovoriť, lebo som pri­mladý. 7 Nato mi riekol Hos­podin: Nehovor: Som pri­mladý. Ale choď, ku komukoľvek ťa pošlem, a hlásaj všet­ko, čo ti roz­kážem!

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A ja som po­vedal: Ach, Pane, Hos­podine, hľa, veď ja ne­viem hovoriť, lebo som dieťa!

Evanjelický

6 Ja som však po­vedal: Ach, Pane, Hos­podine, veď ne­viem hovoriť, lebo som pri­mladý.

Ekumenický

6 Po­vedal som: Pane môj, Hos­podin, veď ne­viem hovoriť, lebo som ešte len chlapec.

Bible21

6 „Ach ne, Hos­po­di­ne, Pane můj,“ zvo­lal jsem. „Ne­u­mím pře­ce mlu­vit! Jsem ještě dítě!“