EkumenickýJeremiáš1,6

Jeremiáš 1:6

Po­vedal som: Pane môj, Hos­podin, veď ne­viem hovoriť, lebo som ešte len chlapec.


Verš v kontexte

5 Skôr než som ťa utvoril v matkinom živote, po­znal som ťa; skôr než si vy­šiel z lona, po­svätil som ťa; ustanovil som ťa za proroka pre po­hanov. 6 Po­vedal som: Pane môj, Hos­podin, veď ne­viem hovoriť, lebo som ešte len chlapec. 7 Hos­podin mi však po­vedal: Nehovor, ja som chlapec, lebo pôj­deš, ku komukoľvek ťa pošlem a po­vieš všet­ko, čo ti pri­kážem!

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A ja som po­vedal: Ach, Pane, Hos­podine, hľa, veď ja ne­viem hovoriť, lebo som dieťa!

Evanjelický

6 Ja som však po­vedal: Ach, Pane, Hos­podine, veď ne­viem hovoriť, lebo som pri­mladý.

Ekumenický

6 Po­vedal som: Pane môj, Hos­podin, veď ne­viem hovoriť, lebo som ešte len chlapec.

Bible21

6 „Ach ne, Hos­po­di­ne, Pane můj,“ zvo­lal jsem. „Ne­u­mím pře­ce mlu­vit! Jsem ještě dítě!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček