RoháčekJán5,24

Ján 5:24

Evanjelium podľa Jána

Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma po­slal, má večný život a ne­prij­de na súd, ale prešiel zo smr­ti do života.


Verš v kontexte

23 aby všet­ci ctili Syna, jako ctia Ot­ca. Kto nec­tí Syna, nec­tí Ot­ca, ktorý ho po­slal. 24 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma po­slal, má večný život a ne­prij­de na súd, ale prešiel zo smr­ti do života. 25 Ameň, ameň vám hovorím, že prij­de hodina a je teraz, keď mŕt­vi počujú hlas Syna Božieho, a tí, ktorí počujú, budú žiť.

späť na Ján, 5

Príbuzné preklady Roháček

24 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma po­slal, má večný život a ne­prij­de na súd, ale prešiel zo smr­ti do života.

Evanjelický

24 Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma po­slal, má večný život a nej­de na súd, ale prešiel zo smr­ti do života.

Ekumenický

24 Amen, amen, hovorím vám: Pri­chádza hodina, ba už je tu, keď mŕt­vi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť.

Bible21

24 Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří To­mu, který mě po­slal, má věčný život a ne­při­jde na soud, ale již přešel ze smrti do živo­ta.

RoháčekJán5,24