RoháčekJán5,23

Ján 5:23

Evanjelium podľa Jána

aby všet­ci ctili Syna, jako ctia Ot­ca. Kto nec­tí Syna, nec­tí Ot­ca, ktorý ho po­slal.


Verš v kontexte

22 Lebo Otec ne­súdi ni­koho, ale všetok súd oddal Synovi, 23 aby všet­ci ctili Syna, jako ctia Ot­ca. Kto nec­tí Syna, nec­tí Ot­ca, ktorý ho po­slal. 24 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma po­slal, má večný život a ne­prij­de na súd, ale prešiel zo smr­ti do života.

späť na Ján, 5

Príbuzné preklady Roháček

23 aby všet­ci ctili Syna, jako ctia Ot­ca. Kto nec­tí Syna, nec­tí Ot­ca, ktorý ho po­slal.

Evanjelický

23 aby všet­ci ctili Syna tak, ako ctia Ot­ca. Kto nec­tí Syna, nec­tí ani Ot­ca, ktorý Ho po­slal.

Ekumenický

23 Amen, amen, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma po­slal, má večný život a nej­de na súd, ale prešiel zo smr­ti do života.

Bible21

23 aby všich­ni cti­li Sy­na, jako ctí Ot­ce. Kdo ne­ctí Sy­na, ne­ctí ani Ot­ce, který ho po­slal.

RoháčekJán5,23