RoháčekJán5,14

Ján 5:14

Evanjelium podľa Jána

Po­tom ho našiel Ježiš v chráme a po­vedal mu: Hľaď, ozdravel si; ni­kdy viac neh­reš, aby sa ti ne­stalo niečo horšie!


Verš v kontexte

13 Ale uzdravený ne­vedel, kto je, lebo Ježiš sa bol vzdialil ztade, kým bol zá­stup na tom mies­te. 14 Po­tom ho našiel Ježiš v chráme a po­vedal mu: Hľaď, ozdravel si; ni­kdy viac neh­reš, aby sa ti ne­stalo niečo horšie! 15 A človek od­išiel a po­vedal Židom, že je to Ježiš, ktorý ho uzdravil.

späť na Ján, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 Po­tom ho našiel Ježiš v chráme a po­vedal mu: Hľaď, ozdravel si; ni­kdy viac neh­reš, aby sa ti ne­stalo niečo horšie!

Evanjelický

14 Po­tom ho Ježiš našiel v chráme a po­vedal mu: Aj­hľa, ozdravel si, neh­reš viac, aby sa ti ne­stalo niečo horšieho.

Ekumenický

14 Uzdravený od­išiel a po­vedal Židom, že je to Ježiš, kto ho uzdravil.

Bible21

14 Po­tom ho Ježíš nale­zl v chrámě a ře­kl mu: „Po­hleď, jsi uz­dra­ven. Už ne­hřeš, ať se ti ne­při­hodí něco horšího.“

RoháčekJán5,14