RoháčekJán4,45

Ján 4:45

Evanjelium podľa Jána

A tak keď prišiel do Galilee, prijali ho Galileania, ktorí videli všet­ko, čo činil v Jeruzaleme v ten sviatok, lebo aj oni boli prišli na sviatok.


Verš v kontexte

44 lebo sám Ježiš vy­svedčil, že prorok ne­má cti vo svojej vlas­ti. 45 A tak keď prišiel do Galilee, prijali ho Galileania, ktorí videli všet­ko, čo činil v Jeruzaleme v ten sviatok, lebo aj oni boli prišli na sviatok. 46 A tedy zase prišiel Ježiš do Galilej­skej Kány, kde bol učinil z vody víno. A bol nejaký kráľov­ský úradník, ktorého syn bol ne­moc­ný v Kafar­nau­me.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

45 A tak keď prišiel do Galilee, prijali ho Galileania, ktorí videli všet­ko, čo činil v Jeruzaleme v ten sviatok, lebo aj oni boli prišli na sviatok.

Evanjelický

45 Keď teda prišiel do Galiley, prijali Ho Galilej­ci, lebo videli všet­ko, čo činil v Jeruzaleme na sláv­nos­tiach; aj oni totiž prišli na sláv­nos­ti.

Ekumenický

45 Keď teda prišiel do Galiley, Galilejčania ho prijali, lebo videli všet­ko, čo vy­konal cez sviat­ky v Jeruzaleme, keďže aj oni boli na sláv­nos­tiach.

Bible21

45 Když přišel do Ga­li­le­je, Ga­li­lej­ci ho víta­li, ne­boť byli o svát­cích v Je­ruzalémě a vi­dě­li všech­no, co tam dělal.

RoháčekJán4,45