RoháčekJán4,46

Ján 4:46

Evanjelium podľa Jána

A tedy zase prišiel Ježiš do Galilej­skej Kány, kde bol učinil z vody víno. A bol nejaký kráľov­ský úradník, ktorého syn bol ne­moc­ný v Kafar­nau­me.


Verš v kontexte

45 A tak keď prišiel do Galilee, prijali ho Galileania, ktorí videli všet­ko, čo činil v Jeruzaleme v ten sviatok, lebo aj oni boli prišli na sviatok. 46 A tedy zase prišiel Ježiš do Galilej­skej Kány, kde bol učinil z vody víno. A bol nejaký kráľov­ský úradník, ktorého syn bol ne­moc­ný v Kafar­nau­me. 47 Ten, keď počul, že Ježiš prišiel z Jud­ska do Galilee, od­išiel k nemu a prosil ho, žeby sišiel a uzdravil jeho syna, lebo mal zo­mrieť.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

46 A tedy zase prišiel Ježiš do Galilej­skej Kány, kde bol učinil z vody víno. A bol nejaký kráľov­ský úradník, ktorého syn bol ne­moc­ný v Kafar­nau­me.

Evanjelický

46 Tak prišiel zase do Kány Galilej­skej, kde z vody urobil víno. Tam bol kráľov­ský úrad­ník, ktorému syn bol chorý v Kafar­nau­me.

Ekumenický

46 Prišiel teda znova do Kány Galilej­skej, kde pre­menil vodu na víno. Is­tý kráľov­ský úrad­ník v Kafarnaume mal chorého syna.

Bible21

46 Znovu se vrá­til do Ká­ny Ga­li­lej­ské, kde pro­měnil vodu ve víno. Byl tam právě je­den králov­ský úředník, je­hož syn byl v Kafarnaum ne­mo­cný.

RoháčekJán4,46