RoháčekJán4,44

Ján 4:44

Evanjelium podľa Jána

lebo sám Ježiš vy­svedčil, že prorok ne­má cti vo svojej vlas­ti.


Verš v kontexte

43 A po tých dvoch dňoch vy­šiel od­tiaľ a od­išiel do Galilee, 44 lebo sám Ježiš vy­svedčil, že prorok ne­má cti vo svojej vlas­ti. 45 A tak keď prišiel do Galilee, prijali ho Galileania, ktorí videli všet­ko, čo činil v Jeruzaleme v ten sviatok, lebo aj oni boli prišli na sviatok.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

44 lebo sám Ježiš vy­svedčil, že prorok ne­má cti vo svojej vlas­ti.

Evanjelický

44 Lebo sám Ježiš sa osvedčil: Ne­má prorok cti vo svojej otčine.

Ekumenický

44 Sám Ježiš sa totiž pre­svedčil, že prorok ne­má úc­tu vo svojej domovine.

Bible21

44 Sám Ježíš měl to­tiž do­svědčit, že pro­rok není ve své vlasti v úctě.

RoháčekJán4,44