RoháčekJán4,38

Ján 4:38

Evanjelium podľa Jána

Ja som vás po­slal žať, na čom ste vy ne­pracovali; iní pracovali, a vy ste vstúpili do ich práce.


Verš v kontexte

37 Lebo v tom­to p­rípade je prav­divé to slovo, že iný je, kto seje, a iný, kto žne. 38 Ja som vás po­slal žať, na čom ste vy ne­pracovali; iní pracovali, a vy ste vstúpili do ich práce. 39 A z toho mes­ta mnohí z tých Samaritánov uverili v neho pre slovo tej ženy, ktorá svedčila, že v­raj povedal mi všet­ko, čo som porobila.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

38 Ja som vás po­slal žať, na čom ste vy ne­pracovali; iní pracovali, a vy ste vstúpili do ich práce.

Evanjelický

38 Ja som vás po­slal žať, kde ste ne­pracovali; iní pracovali, a vy ste vstúpili do ich práce.

Ekumenický

38 Ja som vás po­slal žať to, na čom ste nerobili. Iní sa na­máhali a vy ste vstúpili do ich práce.

Bible21

38 Já jsem vás po­slal sklízet, na čem jste sami ne­pracova­li. Pracova­li jiní a vy jste vstou­pi­li do je­jich práce.“

RoháčekJán4,38