RoháčekJán4,37

Ján 4:37

Evanjelium podľa Jána

Lebo v tom­to p­rípade je prav­divé to slovo, že iný je, kto seje, a iný, kto žne.


Verš v kontexte

36 A ten, kto žne, berie plat a shromažďuje úrodu do večného života, aby sa spolu radovali, ten, kto seje, i ten, kto žne. 37 Lebo v tom­to p­rípade je prav­divé to slovo, že iný je, kto seje, a iný, kto žne. 38 Ja som vás po­slal žať, na čom ste vy ne­pracovali; iní pracovali, a vy ste vstúpili do ich práce.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

37 Lebo v tom­to p­rípade je prav­divé to slovo, že iný je, kto seje, a iný, kto žne.

Evanjelický

37 V tom­to je totiž prav­divé slovo, že iný roz­sieva a iný žne.

Ekumenický

37 Lebo v tomto má prav­du prís­lovie: Jeden roz­sieva a druhý žne.

Bible21

37 V tom je prav­divé to rčení, že ‚je­den roz­sívá a jiný žne‘.

RoháčekJán4,37