RoháčekJán4,34

Ján 4:34

Evanjelium podľa Jána

Ale Ježiš im po­vedal: Mojím po­kr­mom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma po­slal, a do­konal jeho dielo.


Verš v kontexte

33 Vtedy hovorili učeníci jeden druhému: Či mu snáď nie­kto doniesol jesť? 34 Ale Ježiš im po­vedal: Mojím po­kr­mom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma po­slal, a do­konal jeho dielo. 35 Či vy nehovoríte, že ešte štyri mesiace, a prij­de žat­va? Hľa, hovorím vám, po­z­dvih­nite svoje oči a podívaj­te sa na krajiny, že sa už belejú, len ich žať.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

34 Ale Ježiš im po­vedal: Mojím po­kr­mom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma po­slal, a do­konal jeho dielo.

Evanjelický

34 Ježiš im po­vedal: Mojím po­kr­mom je činiť vôľu Toho, ktorý ma po­slal, a do­konať Jeho dielo.

Ekumenický

34 Ježiš im po­vedal: Mojím po­kr­mom je pl­niť vôľu toho, čo ma po­slal, a do­konať jeho dielo.

Bible21

34 „Můj pokrm,“ ře­kl jim Ježíš, „je ko­nat vů­li To­ho, který mě po­slal, a dokončit jeho dílo.

RoháčekJán4,34