RoháčekJán4,35

Ján 4:35

Evanjelium podľa Jána

Či vy nehovoríte, že ešte štyri mesiace, a prij­de žat­va? Hľa, hovorím vám, po­z­dvih­nite svoje oči a podívaj­te sa na krajiny, že sa už belejú, len ich žať.


Verš v kontexte

34 Ale Ježiš im po­vedal: Mojím po­kr­mom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma po­slal, a do­konal jeho dielo. 35 Či vy nehovoríte, že ešte štyri mesiace, a prij­de žat­va? Hľa, hovorím vám, po­z­dvih­nite svoje oči a podívaj­te sa na krajiny, že sa už belejú, len ich žať. 36 A ten, kto žne, berie plat a shromažďuje úrodu do večného života, aby sa spolu radovali, ten, kto seje, i ten, kto žne.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

35 Či vy nehovoríte, že ešte štyri mesiace, a prij­de žat­va? Hľa, hovorím vám, po­z­dvih­nite svoje oči a podívaj­te sa na krajiny, že sa už belejú, len ich žať.

Evanjelický

35 Či sami ne­vravíte, že ešte štyri mesiace, a príde žat­va? Aj­hľa, hovorím vám, po­z­dvih­nite oči a hľaďte na polia, že sa za­beleli k žat­ve.

Ekumenický

35 Vari nehovoríte i vy sami: Ešte štyri mesiace a príde žat­va? Hovorím vám, zdvih­nite oči a po­zrite na polia, že sa už belejú k žatve!

Bible21

35 Neříká­te snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce? Hle, říkám vám: Po­zvedně­te oči a podívej­te se na lá­ny, že se už bělají ke žni!

RoháčekJán4,35