RoháčekJán4,33

Ján 4:33

Evanjelium podľa Jána

Vtedy hovorili učeníci jeden druhému: Či mu snáď nie­kto doniesol jesť?


Verš v kontexte

32 Ale on im po­vedal: Ja mám na jedenie po­krm, o ktorom vy ne­viete. 33 Vtedy hovorili učeníci jeden druhému: Či mu snáď nie­kto doniesol jesť? 34 Ale Ježiš im po­vedal: Mojím po­kr­mom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma po­slal, a do­konal jeho dielo.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

33 Vtedy hovorili učeníci jeden druhému: Či mu snáď nie­kto doniesol jesť?

Evanjelický

33 Tu si po­vedali učeníci medzi sebou: Či Mu nie­kto doniesol jesť?

Ekumenický

33 Tu si hovorili učeníci medzi sebou: Vari mu nie­kto priniesol jesť?

Bible21

33 Učedníci se je­den druhého pta­li: „Při­ne­sl mu snad někdo jídlo?“

RoháčekJán4,33