RoháčekJán4,31

Ján 4:31

Evanjelium podľa Jána

A medzi tým ho boli prosili učeníci a hovorili: Rab­bi, jedz!


Verš v kontexte

30 Vtedy vy­šli z mes­ta a prišli k ne­mu. 31 A medzi tým ho boli prosili učeníci a hovorili: Rab­bi, jedz! 32 Ale on im po­vedal: Ja mám na jedenie po­krm, o ktorom vy ne­viete.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

31 A medzi tým ho boli prosili učeníci a hovorili: Rab­bi, jedz!

Evanjelický

31 Medzi­tým Ho učeníci prosili: Maj­stre, jedz!

Ekumenický

31 Medzi­tým ho učeníci prosili: Rab­bi, jedz!

Bible21

31 Me­zi­tím ho učedníci pro­si­li: „Rab­bi, najez se!“

RoháčekJán4,31