RoháčekJán4,32

Ján 4:32

Evanjelium podľa Jána

Ale on im po­vedal: Ja mám na jedenie po­krm, o ktorom vy ne­viete.


Verš v kontexte

31 A medzi tým ho boli prosili učeníci a hovorili: Rab­bi, jedz! 32 Ale on im po­vedal: Ja mám na jedenie po­krm, o ktorom vy ne­viete. 33 Vtedy hovorili učeníci jeden druhému: Či mu snáď nie­kto doniesol jesť?

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

32 Ale on im po­vedal: Ja mám na jedenie po­krm, o ktorom vy ne­viete.

Evanjelický

32 On však po­vedal: Ja mám jesť po­krm, o ktorom vy ne­viete.

Ekumenický

32 On im však po­vedal: Ja mám jesť po­krm, o ktorom vy ne­viete.

Bible21

32 On jim však ře­kl: „Mě sytí pokrm, který vy neznáte.“

RoháčekJán4,32