RoháčekJán4,30

Ján 4:30

Evanjelium podľa Jána

Vtedy vy­šli z mes­ta a prišli k ne­mu.


Verš v kontexte

29 Poďte, vidz­te človeka, ktorý mi po­vedal všet­ko, čo som porobila, či nie je on Kris­tus. 30 Vtedy vy­šli z mes­ta a prišli k ne­mu. 31 A medzi tým ho boli prosili učeníci a hovorili: Rab­bi, jedz!

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

30 Vtedy vy­šli z mes­ta a prišli k ne­mu.

Evanjelický

30 I vy­šli z mes­ta a prišli k Ne­mu.

Ekumenický

30 Vy­šli teda z mesta a prišli k nemu.

Bible21

30 Vy­š­li tedy z měs­ta a šli k ně­mu.

RoháčekJán4,30