RoháčekJán4,11

Ján 4:11

Evanjelium podľa Jána

Žena mu po­vedala: Pane, veď nemáš ani ved­ra na­brať vody, a studňa je hl­boká, od­kiaľ máš tedy tú živú vodu?


Verš v kontexte

10 Ježiš od­povedal a riekol jej: Keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, ktorý ti hovorí: Daj sa mi na­piť! ty by si bola jeho prosila, a bol by ti dal živej vody. 11 Žena mu po­vedala: Pane, veď nemáš ani ved­ra na­brať vody, a studňa je hl­boká, od­kiaľ máš tedy tú živú vodu? 12 Či si ty azda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal studňu a sám z nej pil i jeho synovia a i jeho dobytok?

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Žena mu po­vedala: Pane, veď nemáš ani ved­ra na­brať vody, a studňa je hl­boká, od­kiaľ máš tedy tú živú vodu?

Evanjelický

11 Po­vedala Mu: Pane, ani načierad­la ne­máš, a studňa je hl­boká, od­kiaľ máš teda živú vodu?

Ekumenický

11 Žena mu po­vedala: Pane, ani ved­ro ne­máš a studňa je hl­boká; od­kiaľ teda vez­meš tú živú vodu?

Bible21

11 „Pane, nemáš ani, čím bys čerpal,“ namít­la že­na, „a stud­na je hlu­boká. Odkud vez­meš tu živou vo­du?

RoháčekJán4,11