RoháčekJán4,12

Ján 4:12

Evanjelium podľa Jána

Či si ty azda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal studňu a sám z nej pil i jeho synovia a i jeho dobytok?


Verš v kontexte

11 Žena mu po­vedala: Pane, veď nemáš ani ved­ra na­brať vody, a studňa je hl­boká, od­kiaľ máš tedy tú živú vodu? 12 Či si ty azda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal studňu a sám z nej pil i jeho synovia a i jeho dobytok? 13 Ježiš od­povedal a riekol jej: Každý, kto pije z tej­to vody, bude zase žíz­niť;

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 Či si ty azda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal studňu a sám z nej pil i jeho synovia a i jeho dobytok?

Evanjelický

12 Či si Ty väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu; aj sám pil z nej i jeho synovia a jeho dobytok?

Ekumenický

12 Si azda väčší, ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok?

Bible21

12 Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z ní pil, i jeho synové a jeho dobytek.“

RoháčekJán4,12