RoháčekJán4,10

Ján 4:10

Evanjelium podľa Jána

Ježiš od­povedal a riekol jej: Keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, ktorý ti hovorí: Daj sa mi na­piť! ty by si bola jeho prosila, a bol by ti dal živej vody.


Verš v kontexte

9 Vtedy mu po­vedala žena, tá Samaritán­ka: Jako je to, že ty súc Žid žiadaš odo mňa piť, od ženy Samaritán­ky? (Lebo Židia ne­ob­cujú so Samaritán­mi). 10 Ježiš od­povedal a riekol jej: Keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, ktorý ti hovorí: Daj sa mi na­piť! ty by si bola jeho prosila, a bol by ti dal živej vody. 11 Žena mu po­vedala: Pane, veď nemáš ani ved­ra na­brať vody, a studňa je hl­boká, od­kiaľ máš tedy tú živú vodu?

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

10 Ježiš od­povedal a riekol jej: Keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, ktorý ti hovorí: Daj sa mi na­piť! ty by si bola jeho prosila, a bol by ti dal živej vody.

Evanjelický

10 Riekol jej Ježiš: Keby si po­znala dar Boží a kto ti hovorí: Daj sa mi na­piť, - ty by si Jeho prosila, a On by ti dal živú vodu.

Ekumenický

10 Ježiš jej na to po­vedal: Keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti hovorí: Daj sa mi na­piť! , ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu.

Bible21

10 Ježíš jí od­po­věděl: „Kdybys zna­la ten Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: ‚­Dej mi napít,‘ žáda­la bys ty je­ho, a dal by ti živou vodu.“

RoháčekJán4,10