RoháčekJán3,20

Ján 3:20

Evanjelium podľa Jána

Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svet­lo a nej­de k svet­lu, aby neboly tres­tané jeho skut­ky.


Verš v kontexte

19 A to je ten súd, že svet­lo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svet­lo, lebo ich skut­ky boli zlé. 20 Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svet­lo a nej­de k svet­lu, aby neboly tres­tané jeho skut­ky. 21 Ale ten, kto činí prav­du, ide k svet­lu, aby boly zjavené jeho skut­ky, že sú vy­konané v Bohu.

späť na Ján, 3

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svet­lo a nej­de k svet­lu, aby neboly tres­tané jeho skut­ky.

Evanjelický

20 Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svet­lo a nej­de na svet­lo, aby jeho skut­ky ne­vyšli najavo.

Ekumenický

20 Veď každý, kto robí zle, nenávidí svet­lo a nej­de na svet­lo, aby jeho skut­ky ne­vyšli najavo.

Bible21

20 Každý, kdo koná zlo, nenávi­dí svět­lo a ne­při­chází ke světlu, aby jeho skutky ne­byly od­hale­ny.

RoháčekJán3,20