RoháčekJán18,36

Ján 18:36

Evanjelium podľa Jána

Ježiš od­povedal: Moje kráľov­stvo nie je z tohoto sveta; keby bolo moje kráľov­stvo z tohoto sveta, moji služob­níci by zápasili o to, aby som nebol vy­daný Židom. Ale teraz moje kráľov­stvo nie je od­tiaľto.


Verš v kontexte

35 Pilát po­vedal: Či so ja azda Žid? Tvoj vlast­ný národ a naj­vyšší kňazi mi ťa vy­dali. Čo si učinil? 36 Ježiš od­povedal: Moje kráľov­stvo nie je z tohoto sveta; keby bolo moje kráľov­stvo z tohoto sveta, moji služob­níci by zápasili o to, aby som nebol vy­daný Židom. Ale teraz moje kráľov­stvo nie je od­tiaľto. 37 Vtedy mu po­vedal Pilát: Teda si ty pred­sa kráľ? Ježiš od­povedal: Ty dob­re hovoríš, že som ja kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vy­dal prav­de svedoc­tvo. Každý, kto je z prav­dy, čuje môj hlas.

späť na Ján, 18

Príbuzné preklady Roháček

36 Ježiš od­povedal: Moje kráľov­stvo nie je z tohoto sveta; keby bolo moje kráľov­stvo z tohoto sveta, moji služob­níci by zápasili o to, aby som nebol vy­daný Židom. Ale teraz moje kráľov­stvo nie je od­tiaľto.

Evanjelický

36 A Ježiš od­povedal: Moje kráľov­stvo nie je z toh­to sveta. Keby moje kráľov­stvo bolo z toh­to sveta, moji služob­níci by sa za mňa bili, aby som nebol vy­daný Židom. Ale moje kráľov­stvo nie je od­tiaľto.

Ekumenický

36 Ježiš od­povedal: Moje kráľov­stvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľov­stvo bolo z tohto sveta, moji služob­níci by sa za mňa bili, aby som nebol vy­daný Židom. Lenže moje kráľov­stvo nie je od­tiaľto.

Bible21

36 „Mé králov­ství není z to­ho­to světa,“ od­po­věděl Ježíš. „Kdy­by mé králov­ství bylo z to­ho­to svě­ta, moji služebníci by bo­jova­li, abych ne­byl vy­dán ži­dov­ským vůd­cům. Mé králov­ství ale není odsud.“

RoháčekJán18,36