Bible21Jan18,36

Jan 18:36

„Mé králov­ství není z to­ho­to světa,“ od­po­věděl Ježíš. „Kdy­by mé králov­ství bylo z to­ho­to svě­ta, moji služebníci by bo­jova­li, abych ne­byl vy­dán ži­dov­ským vůd­cům. Mé králov­ství ale není odsud.“


Verš v kontexte

35 „Jsem snad Žid?“ ře­kl Pi­lát. „Tvůj národ a vrch­ní kněží mi tě vy­da­li. Co jsi udělal?“ 36 „Mé králov­ství není z to­ho­to světa,“ od­po­věděl Ježíš. „Kdy­by mé králov­ství bylo z to­ho­to svě­ta, moji služebníci by bo­jova­li, abych ne­byl vy­dán ži­dov­ským vůd­cům. Mé králov­ství ale není odsud.“ 37 „Takže jsi král?“ ze­ptal se ho Pilát. „Sám říkáš, že jsem král,“ od­po­věděl Ježíš. „Na­ro­dil jsem se a přišel jsem na svět, abych vy­dal svě­de­ctví prav­dě. Každý, kdo patří prav­dě, mě poslouchá.“

späť na Jan, 18

Príbuzné preklady Roháček

36 Ježiš od­povedal: Moje kráľov­stvo nie je z tohoto sveta; keby bolo moje kráľov­stvo z tohoto sveta, moji služob­níci by zápasili o to, aby som nebol vy­daný Židom. Ale teraz moje kráľov­stvo nie je od­tiaľto.

Evanjelický

36 A Ježiš od­povedal: Moje kráľov­stvo nie je z toh­to sveta. Keby moje kráľov­stvo bolo z toh­to sveta, moji služob­níci by sa za mňa bili, aby som nebol vy­daný Židom. Ale moje kráľov­stvo nie je od­tiaľto.

Ekumenický

36 Ježiš od­povedal: Moje kráľov­stvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľov­stvo bolo z tohto sveta, moji služob­níci by sa za mňa bili, aby som nebol vy­daný Židom. Lenže moje kráľov­stvo nie je od­tiaľto.

Bible21

36 „Mé králov­ství není z to­ho­to světa,“ od­po­věděl Ježíš. „Kdy­by mé králov­ství bylo z to­ho­to svě­ta, moji služebníci by bo­jova­li, abych ne­byl vy­dán ži­dov­ským vůd­cům. Mé králov­ství ale není odsud.“

Bible21Jan18,36

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček