EkumenickýJán17,21

Ján 17:21

Evanjelium podľa Jána

aby všet­ci boli jed­no, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty po­slal.


Verš v kontexte

20 Ne­prosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skr­ze ich slovo uveria vo mňa; 21 aby všet­ci boli jed­no, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty po­slal. 22 A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jed­no, ako sme my jed­no —

späť na Ján, 17

Príbuzné preklady Roháček

21 aby boli všet­ci jed­no, jako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jed­no, aby svet uveril, že si ma ty po­slal.

Evanjelický

21 aby všet­ci jed­no boli; ako Ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty po­slal.

Ekumenický

21 aby všet­ci boli jed­no, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty po­slal.

Bible21

21 Ať jsou všich­ni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v to­bě; ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě po­slal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček