RoháčekJán16,7

Ján 16:7

Evanjelium podľa Jána

No, ja vám hovorím prav­du, že vám je to užitočné, aby som ja od­išiel. Lebo ak ne­odídem, Tešiteľ ne­prij­de k vám; ale ak odídem, pošlem ho k vám.


Verš v kontexte

6 Ale pre­to, že som vám hovoril tieto veci, zár­mutok na­pl­nil vaše srd­ce. 7 No, ja vám hovorím prav­du, že vám je to užitočné, aby som ja od­išiel. Lebo ak ne­odídem, Tešiteľ ne­prij­de k vám; ale ak odídem, pošlem ho k vám. 8 A keď on prij­de, bude usvedčovať svet o hriechu, o spraved­livos­ti a o súde,

späť na Ján, 16

Príbuzné preklady Roháček

7 No, ja vám hovorím prav­du, že vám je to užitočné, aby som ja od­išiel. Lebo ak ne­odídem, Tešiteľ ne­prij­de k vám; ale ak odídem, pošlem ho k vám.

Evanjelický

7 Ja vám však prav­du hovorím: Vám pros­peje, aby som od­išiel; lebo ak ne­odídem, Rad­ca ne­príde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám.

Ekumenický

7 Ale pre­tože som vám to po­vedal, smútok vám na­pl­nil srd­ce.

Bible21

7 Říkám vám ale prav­du: Je pro vás lepší, abych ode­šel. Když ne­o­de­jdu, ne­při­jde k vám Utěši­tel; když ale ode­jdu, pošlu ho k vám.

RoháčekJán16,7