RoháčekJán15,13

Ján 15:13

Evanjelium podľa Jána

Nad to väčšej lás­ky ne­má ni­kto, než aby nie­kto položil svoj život za svojich priateľov.


Verš v kontexte

12 To je moje pri­kázanie, aby ste sa milovali na­vzájom, ako som ja vás miloval. 13 Nad to väčšej lás­ky ne­má ni­kto, než aby nie­kto položil svoj život za svojich priateľov. 14 Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všet­ko, čo vám ja pri­kazujem.

späť na Ján, 15

Príbuzné preklady Roháček

13 Nad to väčšej lás­ky ne­má ni­kto, než aby nie­kto položil svoj život za svojich priateľov.

Evanjelický

13 Ni­kto ne­môže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov.

Ekumenický

13 Ni­kto ne­má väčšej lás­ky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov.

Bible21

13 Nikdo nemá větší lás­ku než ten, kdo po­loží život za své přá­te­le.

RoháčekJán15,13