RoháčekJán15,14

Ján 15:14

Evanjelium podľa Jána

Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všet­ko, čo vám ja pri­kazujem.


Verš v kontexte

13 Nad to väčšej lás­ky ne­má ni­kto, než aby nie­kto položil svoj život za svojich priateľov. 14 Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všet­ko, čo vám ja pri­kazujem. 15 Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo sluha ne­vie, čo robí jeho pán. Ale vás som na­zval priateľmi, lebo všet­ko to, čo som počul od svoj­ho Ot­ca, oznámil som vám.

späť na Ján, 15

Príbuzné preklady Roháček

14 Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všet­ko, čo vám ja pri­kazujem.

Evanjelický

14 Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám pri­kazujem;

Ekumenický

14 Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám pri­kazujem.

Bible21

14 Vy jste moji přá­te­lé, dělá­te-li, co vám přikazu­ji.

RoháčekJán15,14