EvanjelickýJakubov5,2

Jakubov 5:2

Vaše bohat­stvo zhnilo a vaše šat­stvo zmoľavelo;


Verš v kontexte

1 A vy, boháči, plačte, bedákaj­te nad svojimi biedami, ktoré pri­chádzajú na vás! 2 Vaše bohat­stvo zhnilo a vaše šat­stvo zmoľavelo; 3 vaše zlato a strieb­ro zhr­dzavelo a ich hr­dza bude svedec­tvom proti vám a zožerie vám telá ako oheň! Na­hromadili ste si bohat­stvo - v po­sled­né dni!

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 Vaše bohat­stvo zhnilo, a vaše rúcha požraly mole;

Evanjelický

2 Vaše bohat­stvo zhnilo a vaše šat­stvo zmoľavelo;

Ekumenický

2 Vaše bohat­stvo zhnilo a vaše šat­stvo rozožrali mole,

Bible21

2 Vaše bo­hatství je shni­lé, ša­ty vám sežra­li mo­li,