RoháčekIzaiáš59,11

Izaiáš 59:11

Mum­leme všet­ci jako med­vede, žalost­ne úpime jako holubi; čakáme na súd, ale ho niet, na spasenie, ďaleko je od nás.


Verš v kontexte

10 Hmatáme jako slepí stenu; šmát­rame jako , k­torí nemajú očí; pot­kýnajúc sa na polud­nie klesáme jako za mraku; medzi zdravými s­me jako mŕt­vi. 11 Mum­leme všet­ci jako med­vede, žalost­ne úpime jako holubi; čakáme na súd, ale ho niet, na spasenie, ďaleko je od nás. 12 Lebo je mnoho našich pre­stúpení pred tebou, a naše hriechy svedčia proti nám; lebo sme si vedomí svojich pre­stúpení, a čo do našich ne­právos­tí, známe ich.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

11 Mum­leme všet­ci jako med­vede, žalost­ne úpime jako holubi; čakáme na súd, ale ho niet, na spasenie, ďaleko je od nás.

Evanjelický

11 Všet­ci mrm­leme ako med­vede, steneme, steneme ako holuby. Čakáme na právo, ale ho niet, na spásu, ale je nám ďaleká.

Ekumenický

11 Všet­ci mrm­leme ako med­vede, ustavične hr­kútame ako holuby, očakávame právo a niet ho, spásu, no je od nás ďaleko.

Bible21

11 Všich­ni mručí­me jako medvědi, tklivě naříká­me jako holubi. Čekáme na právo, ale žádné není, na spásu, ale ta je pryč.