EvanjelickýIzaiáš59,11

Izaiáš 59:11

Všet­ci mrm­leme ako med­vede, steneme, steneme ako holuby. Čakáme na právo, ale ho niet, na spásu, ale je nám ďaleká.


Verš v kontexte

10 Hmat­káme po stene ako slepí a tápeme sťa ten, čo ne­má oči. Za polud­nia sa po­tkýname ako za súm­raku, medzi zdravými sme ako mŕt­vi. 11 Všet­ci mrm­leme ako med­vede, steneme, steneme ako holuby. Čakáme na právo, ale ho niet, na spásu, ale je nám ďaleká. 12 Lebo mnoho je našich prie­stup­kov pred Tebou a naše hriechy svedčia proti nám. Veď naše prie­stup­ky sú pri nás a svoje viny po­známe:

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

11 Mum­leme všet­ci jako med­vede, žalost­ne úpime jako holubi; čakáme na súd, ale ho niet, na spasenie, ďaleko je od nás.

Evanjelický

11 Všet­ci mrm­leme ako med­vede, steneme, steneme ako holuby. Čakáme na právo, ale ho niet, na spásu, ale je nám ďaleká.

Ekumenický

11 Všet­ci mrm­leme ako med­vede, ustavične hr­kútame ako holuby, očakávame právo a niet ho, spásu, no je od nás ďaleko.

Bible21

11 Všich­ni mručí­me jako medvědi, tklivě naříká­me jako holubi. Čekáme na právo, ale žádné není, na spásu, ale ta je pryč.