EkumenickýIzaiáš59,11

Izaiáš 59:11

Všet­ci mrm­leme ako med­vede, ustavične hr­kútame ako holuby, očakávame právo a niet ho, spásu, no je od nás ďaleko.


Verš v kontexte

10 Ako slepí ohmatávame stenu, tápeme ako ten, čo ne­má oči, na polud­nie sa po­tkýname ako za súm­raku a medzi zdravými sme ako mŕt­vi. 11 Všet­ci mrm­leme ako med­vede, ustavične hr­kútame ako holuby, očakávame právo a niet ho, spásu, no je od nás ďaleko. 12 Lebo mnoho našich pre­vinení je pred tebou a naše hriechy svedčia proti nám. Áno, naše pre­vinenia sú našou súčasťou a svoje viny po­známe.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

11 Mum­leme všet­ci jako med­vede, žalost­ne úpime jako holubi; čakáme na súd, ale ho niet, na spasenie, ďaleko je od nás.

Evanjelický

11 Všet­ci mrm­leme ako med­vede, steneme, steneme ako holuby. Čakáme na právo, ale ho niet, na spásu, ale je nám ďaleká.

Ekumenický

11 Všet­ci mrm­leme ako med­vede, ustavične hr­kútame ako holuby, očakávame právo a niet ho, spásu, no je od nás ďaleko.

Bible21

11 Všich­ni mručí­me jako medvědi, tklivě naříká­me jako holubi. Čekáme na právo, ale žádné není, na spásu, ale ta je pryč.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček