RoháčekIzaiáš55,6

Izaiáš 55:6

Hľadaj­te Hos­podina, do­kiaľ ho možno naj­sť! Volaj­te na neho, do­kiaľ je blíz­ko!


Verš v kontexte

5 Hľa, národ, ktorého ne­znáš, po­voláš, a národy, ktoré ťa ne­znaly, po­bežia k tebe pre Hos­podina, tvoj­ho Boha, a pre Svätého Iz­raelov­ho, lebo ťa os­lávi! 6 Hľadaj­te Hos­podina, do­kiaľ ho možno naj­sť! Volaj­te na neho, do­kiaľ je blíz­ko! 7 Nech opus­tí bez­božný svoju ces­tu a nešľachet­ný človek svoje myšlien­ky a nech sa na­vráti k Hos­podinovi, a zľutuje sa nad ním, a k nášmu Bohu, lebo je hoj­ný od­pus­tiť.

späť na Izaiáš, 55

Príbuzné preklady Roháček

6 Hľadaj­te Hos­podina, do­kiaľ ho možno naj­sť! Volaj­te na neho, do­kiaľ je blíz­ko!

Evanjelický

6 Hľadaj­te Hos­podina, kým sa dáva náj­sť, vzývaj­te Ho, kým je blíz­ko!

Ekumenický

6 Hľadaj­te Hos­podina, kým sa dá náj­sť, volaj­te ho, do­kiaľ je na­blíz­ku.

Bible21

6 Hle­dej­te Hos­po­di­na, dokud je k nalezení, volejte k ně­mu, dokud blízko je.