RoháčekIzaiáš55,7

Izaiáš 55:7

Nech opus­tí bez­božný svoju ces­tu a nešľachet­ný človek svoje myšlien­ky a nech sa na­vráti k Hos­podinovi, a zľutuje sa nad ním, a k nášmu Bohu, lebo je hoj­ný od­pus­tiť.


Verš v kontexte

6 Hľadaj­te Hos­podina, do­kiaľ ho možno naj­sť! Volaj­te na neho, do­kiaľ je blíz­ko! 7 Nech opus­tí bez­božný svoju ces­tu a nešľachet­ný človek svoje myšlien­ky a nech sa na­vráti k Hos­podinovi, a zľutuje sa nad ním, a k nášmu Bohu, lebo je hoj­ný od­pus­tiť. 8 Lebo moje myšlien­ky nie sú vašimi myšlien­kami ani moje ces­ty nie sú vašimi ces­tami, hovorí Hos­podin.

späť na Izaiáš, 55

Príbuzné preklady Roháček

7 Nech opus­tí bez­božný svoju ces­tu a nešľachet­ný človek svoje myšlien­ky a nech sa na­vráti k Hos­podinovi, a zľutuje sa nad ním, a k nášmu Bohu, lebo je hoj­ný od­pus­tiť.

Evanjelický

7 Nech bez­božný opus­tí svoju ces­tu a muž ne­právos­ti svoje myšlien­ky a nech sa ob­ráti k Hos­podinovi, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo On hoj­ne od­púšťa.

Ekumenický

7 Bez­božný nech zanechá svoju ces­tu a hriešny svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k Hospodinovi a on sa nad ním zmiluje; k nášmu Bohu, lebo on veľa od­púšťa.

Bible21

7 Niče­ma ať svou ces­tu opustía hříšný člověk své smýšlení. Ať se vrátí k Hos­po­di­nu – sli­tuje se nad ním; k naše­mu Bo­hu, který štědře odpouští.