RoháčekIzaiáš54,2

Izaiáš 54:2

Rozšír mies­to svojeho stánu, a nech roz­tiah­nu čalúny tvojich príbyt­kov; nezab­raňuj! Roz­tiah­ni na dl­hoko svoje po­v­razy a upev­ni svoje kolíky!


Verš v kontexte

1 Pre­spevuj, ne­plod­ná, ty, k­torá nerodíš, jasaj a po­krikuj radost­ne, ty, k­torá nepracuješ k porodu, lebo viacej synov bude mať opustená, ako synov tá, ktorá má muža! hovorí Hos­podin. 2 Rozšír mies­to svojeho stánu, a nech roz­tiah­nu čalúny tvojich príbyt­kov; nezab­raňuj! Roz­tiah­ni na dl­hoko svoje po­v­razy a upev­ni svoje kolíky! 3 Lebo sa roz­môžeš na­pravo i naľavo, a tvoje semä bude dedične vlád­nuť národami, a pus­té mes­tá osadia.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

2 Rozšír mies­to svojeho stánu, a nech roz­tiah­nu čalúny tvojich príbyt­kov; nezab­raňuj! Roz­tiah­ni na dl­hoko svoje po­v­razy a upev­ni svoje kolíky!

Evanjelický

2 Rozširuj mies­to pre svoj stan, rozp­res­tri kober­ce svoj­ho stanu, nešet­ri, pred­lžuj svoje laná a upevňuj svoje stanové kolíky!

Ekumenický

2 Rozširuj mies­to pre svoj stan, rozťahuj plach­ty svojich príbyt­kov, nezužuj ich, naťahuj svoje po­v­razy a upevňuj stanové kolíky!

Bible21

2 Pro svůj stan udě­lej víc místa, plachty svých příbytků směle rozestři; roztáhni také svo­je lanaa za­tlu­č ko­líky.