EvanjelickýIzaiáš54,2

Izaiáš 54:2

Rozširuj mies­to pre svoj stan, rozp­res­tri kober­ce svoj­ho stanu, nešet­ri, pred­lžuj svoje laná a upevňuj svoje stanové kolíky!


Verš v kontexte

1 Jasaj, ne­plod­ná, ktorá si nerodila, pre­puk­ni v plesanie, vy­krík­ni, hoci si ne­tr­pela boles­ti, lebo opus­tená má viac synov ako vy­datá - vraví Hos­podin. 2 Rozširuj mies­to pre svoj stan, rozp­res­tri kober­ce svoj­ho stanu, nešet­ri, pred­lžuj svoje laná a upevňuj svoje stanové kolíky! 3 Lebo sa roz­tiah­neš na­pravo i naľavo a tvoji po­tom­kovia vstúpia do dedičs­tva po­hanov a osíd­lia spus­tošené mes­tá.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

2 Rozšír mies­to svojeho stánu, a nech roz­tiah­nu čalúny tvojich príbyt­kov; nezab­raňuj! Roz­tiah­ni na dl­hoko svoje po­v­razy a upev­ni svoje kolíky!

Evanjelický

2 Rozširuj mies­to pre svoj stan, rozp­res­tri kober­ce svoj­ho stanu, nešet­ri, pred­lžuj svoje laná a upevňuj svoje stanové kolíky!

Ekumenický

2 Rozširuj mies­to pre svoj stan, rozťahuj plach­ty svojich príbyt­kov, nezužuj ich, naťahuj svoje po­v­razy a upevňuj stanové kolíky!

Bible21

2 Pro svůj stan udě­lej víc místa, plachty svých příbytků směle rozestři; roztáhni také svo­je lanaa za­tlu­č ko­líky.