EkumenickýIzaiáš54,2

Izaiáš 54:2

Rozširuj mies­to pre svoj stan, rozťahuj plach­ty svojich príbyt­kov, nezužuj ich, naťahuj svoje po­v­razy a upevňuj stanové kolíky!


Verš v kontexte

1 Za­plesaj ne­plod­ná, čo si nerodila, zajasaj a výs­kaj, hoci si ne­poz­nala pôrod­né boles­ti, lebo bude viac synov opus­tenej ako synov vy­datej, hovorí Hos­podin: 2 Rozširuj mies­to pre svoj stan, rozťahuj plach­ty svojich príbyt­kov, nezužuj ich, naťahuj svoje po­v­razy a upevňuj stanové kolíky! 3 Veď na­pravo aj naľavo sa rozšíriš. Tvoje po­tom­stvo ov­lád­ne národy a ob­sadí spust­nuté mes­tá.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

2 Rozšír mies­to svojeho stánu, a nech roz­tiah­nu čalúny tvojich príbyt­kov; nezab­raňuj! Roz­tiah­ni na dl­hoko svoje po­v­razy a upev­ni svoje kolíky!

Evanjelický

2 Rozširuj mies­to pre svoj stan, rozp­res­tri kober­ce svoj­ho stanu, nešet­ri, pred­lžuj svoje laná a upevňuj svoje stanové kolíky!

Ekumenický

2 Rozširuj mies­to pre svoj stan, rozťahuj plach­ty svojich príbyt­kov, nezužuj ich, naťahuj svoje po­v­razy a upevňuj stanové kolíky!

Bible21

2 Pro svůj stan udě­lej víc místa, plachty svých příbytků směle rozestři; roztáhni také svo­je lanaa za­tlu­č ko­líky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček