RoháčekIzaiáš54,12

Izaiáš 54:12

A učiním tvoje cim­bury z rubína a tvoje brány z kameňov kar­bun­kula a všet­ko tvoje po­medzie zo vzác­nych kameňov.


Verš v kontexte

11 Oj, ty strápená, zmietaná vích­ricou, ne­majúca po­tešenia, hľa, ja položím tvoje kamene v oz­dob­né stibium a založím ťa na zafíroch. 12 A učiním tvoje cim­bury z rubína a tvoje brány z kameňov kar­bun­kula a všet­ko tvoje po­medzie zo vzác­nych kameňov. 13 A všet­ci tvoji synovia budú učení od Hospodina a hoj­nosť po­koja budú mať tvoji synovia.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

12 A učiním tvoje cim­bury z rubína a tvoje brány z kameňov kar­bun­kula a všet­ko tvoje po­medzie zo vzác­nych kameňov.

Evanjelický

12 Rubínom ob­ložím tvoje cim­buria, tvoje brány kar­bun­kulom a celé tvoje územie vzác­nymi kameňmi.

Ekumenický

12 Tvoje ochran­né múry urobím z rubína, tvoje brány z karbunkulu a tvoje hrad­by zo vzác­nych kameňov.

Bible21

12 Z ru­bínů vy­tvořím tvé cimbuří, tvé brá­ny bu­dou třpytné granátya tvé hrad­by samé vzácné ka­me­ny.