EkumenickýIzaiáš54,12

Izaiáš 54:12

Tvoje ochran­né múry urobím z rubína, tvoje brány z karbunkulu a tvoje hrad­by zo vzác­nych kameňov.


Verš v kontexte

11 Ty bied­na, zmietaná bez útechy. Po­zri, ja pri kladení mením tvoje kamene na malachit a tvoje zá­klady na zafír. 12 Tvoje ochran­né múry urobím z rubína, tvoje brány z karbunkulu a tvoje hrad­by zo vzác­nych kameňov. 13 Všet­ci tvoji po­tom­kovia budú učeník­mi Hos­podina a budú žiť vo veľkom po­koji.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

12 A učiním tvoje cim­bury z rubína a tvoje brány z kameňov kar­bun­kula a všet­ko tvoje po­medzie zo vzác­nych kameňov.

Evanjelický

12 Rubínom ob­ložím tvoje cim­buria, tvoje brány kar­bun­kulom a celé tvoje územie vzác­nymi kameňmi.

Ekumenický

12 Tvoje ochran­né múry urobím z rubína, tvoje brány z karbunkulu a tvoje hrad­by zo vzác­nych kameňov.

Bible21

12 Z ru­bínů vy­tvořím tvé cimbuří, tvé brá­ny bu­dou třpytné granátya tvé hrad­by samé vzácné ka­me­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček