EvanjelickýIzaiáš54,12

Izaiáš 54:12

Rubínom ob­ložím tvoje cim­buria, tvoje brány kar­bun­kulom a celé tvoje územie vzác­nymi kameňmi.


Verš v kontexte

11 Ty bied­na, zmietaná, bez­útešná! Aj­hľa, tvoje zá­klad­né kamene položím na drahokamy a tvoje zá­klady na zafíry. 12 Rubínom ob­ložím tvoje cim­buria, tvoje brány kar­bun­kulom a celé tvoje územie vzác­nymi kameňmi. 13 Všet­ci, ktorí ťa budujú, budú po­učení Hos­podinom, a hoj­ný bude po­koj tvojich synov.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

12 A učiním tvoje cim­bury z rubína a tvoje brány z kameňov kar­bun­kula a všet­ko tvoje po­medzie zo vzác­nych kameňov.

Evanjelický

12 Rubínom ob­ložím tvoje cim­buria, tvoje brány kar­bun­kulom a celé tvoje územie vzác­nymi kameňmi.

Ekumenický

12 Tvoje ochran­né múry urobím z rubína, tvoje brány z karbunkulu a tvoje hrad­by zo vzác­nych kameňov.

Bible21

12 Z ru­bínů vy­tvořím tvé cimbuří, tvé brá­ny bu­dou třpytné granátya tvé hrad­by samé vzácné ka­me­ny.