RoháčekIzaiáš53,5

Izaiáš 53:5

A on bol smr­teľne ranený pre naše pre­stúpenia, zdr­tený pre naše ne­právos­ti; kázeň nášho po­koja bola vzložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení.


Verš v kontexte

4 kým on vzal na seba naše ne­moci a niesol naše boles­ti, a my sme sa dom­nievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. 5 A on bol smr­teľne ranený pre naše pre­stúpenia, zdr­tený pre naše ne­právos­ti; kázeň nášho po­koja bola vzložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení. 6 My všet­ci sme zblúdili jako ov­ce; každý z nás sme sa ob­rátili na svoju vlast­nú ces­tu, a Hos­podin uvalil na neho ne­právosť všet­kých nás.

späť na Izaiáš, 53

Príbuzné preklady Roháček

5 A on bol smr­teľne ranený pre naše pre­stúpenia, zdr­tený pre naše ne­právos­ti; kázeň nášho po­koja bola vzložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení.

Evanjelický

5 Ale on bol pre­bod­nutý pre naše prie­stup­ky, zmučený pre naše ne­právos­ti. On znášal trest za náš po­koj, jeho jaz­vami sa nám do­stalo uzdravenia.

Ekumenický

5 On však bol pre­bod­nutý za naše hriechy, zdr­vený za naše ne­právos­ti. Trest, ktorý nám priniesol po­koj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám do­stalo uzdravenie.

Bible21

5 On však byl pro­bo­den naším proviněním, našimi vi­na­mi trýzněn byl; pro naše blaho snášel po­trestání – by­li jsme uz­dra­veni jeho rana­mi!