EkumenickýIzaiáš53,5

Izaiáš 53:5

On však bol pre­bod­nutý za naše hriechy, zdr­vený za naše ne­právos­ti. Trest, ktorý nám priniesol po­koj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám do­stalo uzdravenie.


Verš v kontexte

4 Na­ozaj, on niesol naše choroby a naše boles­ti ho obťažili. My sme si mys­leli, že je ranený, Bohom do­udieraný a opo­vr­hnutý. 5 On však bol pre­bod­nutý za naše hriechy, zdr­vený za naše ne­právos­ti. Trest, ktorý nám priniesol po­koj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám do­stalo uzdravenie. 6 Všet­ci sme blúdili ako ov­ce, každý išiel svojou ces­tou, ale Hos­podin na neho uvalil ne­právos­ti nás všet­kých.

späť na Izaiáš, 53

Príbuzné preklady Roháček

5 A on bol smr­teľne ranený pre naše pre­stúpenia, zdr­tený pre naše ne­právos­ti; kázeň nášho po­koja bola vzložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení.

Evanjelický

5 Ale on bol pre­bod­nutý pre naše prie­stup­ky, zmučený pre naše ne­právos­ti. On znášal trest za náš po­koj, jeho jaz­vami sa nám do­stalo uzdravenia.

Ekumenický

5 On však bol pre­bod­nutý za naše hriechy, zdr­vený za naše ne­právos­ti. Trest, ktorý nám priniesol po­koj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám do­stalo uzdravenie.

Bible21

5 On však byl pro­bo­den naším proviněním, našimi vi­na­mi trýzněn byl; pro naše blaho snášel po­trestání – by­li jsme uz­dra­veni jeho rana­mi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček