RoháčekIzaiáš45,6

Izaiáš 45:6

aby po­znali od východu sl­n­ca aj od západu, že nieto nikoho krome mňa. Ja som Hos­podin, a niet viacej nikoho,


Verš v kontexte

5 Ja som Hos­podin, a niet viacej nikoho; neni Boha krome mňa. Opásal som ťa, hoci ma ne­znáš, 6 aby po­znali od východu sl­n­ca aj od západu, že nieto nikoho krome mňa. Ja som Hos­podin, a niet viacej nikoho, 7 ja, ktorý for­mujem svet­lo a tvorím tmu, pôsobím po­koj a tvorím zlo, ja Hos­podin činím to všet­ko!

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

6 aby po­znali od východu sl­n­ca aj od západu, že nieto nikoho krome mňa. Ja som Hos­podin, a niet viacej nikoho,

Evanjelický

6 Aby po­znali od východu sln­ka i od jeho západu, že ok­rem mňa nieto ni­koho. Ja som Hos­podin, a nieto viac ni­koho!

Ekumenický

6 Aby si od východu sln­ka i od jeho západu uvedomili, že ok­rem mňa niet iného. Ja som, Hos­podin, iného niet.

Bible21

6 aby od výcho­du k zápa­du všich­ni poznali, že kro­mě mě není ani jediný; já jsem Hos­po­din a žádný jiný není!