RoháčekIzaiáš45,7

Izaiáš 45:7

ja, ktorý for­mujem svet­lo a tvorím tmu, pôsobím po­koj a tvorím zlo, ja Hos­podin činím to všet­ko!


Verš v kontexte

6 aby po­znali od východu sl­n­ca aj od západu, že nieto nikoho krome mňa. Ja som Hos­podin, a niet viacej nikoho, 7 ja, ktorý for­mujem svet­lo a tvorím tmu, pôsobím po­koj a tvorím zlo, ja Hos­podin činím to všet­ko! 8 Daj­te rosu, nebesia, s hora, a vy­soké ob­laky nech lejú spraved­livosť; nech sa rozt­vorí zem, a nech plodia spasenie, a spraved­livosť nech vy­dá plody spolu! Ja Hos­podin som to stvoril!

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

7 ja, ktorý for­mujem svet­lo a tvorím tmu, pôsobím po­koj a tvorím zlo, ja Hos­podin činím to všet­ko!

Evanjelický

7 Ja for­mujem svet­lo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som Hos­podin, ktorý to všet­ko robí.

Ekumenický

7 Utváram svet­lo a tvorím tmu. Pôsobím blaho a tvorím biedu. Ja, Hos­podin, to všet­ko tvorím.

Bible21

7 Já for­mu­ji svět­lo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu. Já Hos­po­din to všech­no působím.