RoháčekIzaiáš45,22

Izaiáš 45:22

Ob­ráťte zreteľ ku mne, aby ste boly spasené, všet­ky končiny zeme, lebo ja som silný Bôh, a niet viacej nikoho.


Verš v kontexte

21 Oznám­te a daj­te sem, áno nech sa poradia spolu a po­vedia kto to ohlasoval od pradáv­na, oznamoval to od dáv­na? Či azda nie ja Hos­podin? Lebo niet viacej nijakého Boha krome mňa, niet sil­ného Boha spraved­livého a spasiteľa krome mňa! 22 Ob­ráťte zreteľ ku mne, aby ste boly spasené, všet­ky končiny zeme, lebo ja som silný Bôh, a niet viacej nikoho. 23 Pri­sahal som sám na seba, slovo vy­šlo z úst spraved­livos­ti, ktoré sa ne­vráti zpät, že sa mne skloní každé koleno, že na mňa bude pri­sahať každý jazyk.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

22 Ob­ráťte zreteľ ku mne, aby ste boly spasené, všet­ky končiny zeme, lebo ja som silný Bôh, a niet viacej nikoho.

Evanjelický

22 Ob­ráťte sa ku mne a daj­te sa za­chrániť, všet­ky končiny zeme, lebo ja som Boh, a iného nieto.

Ekumenický

22 Ob­ráťte sa ku mne a za­chráňte sa, všet­ky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného niet!

Bible21

22 Ob­rať­te se ke mně, ať jste spaseny, všechny zem­ské konči­ny – vž­dyť já jsem Bůh a žádný jiný není.