RoháčekIzaiáš45,23

Izaiáš 45:23

Pri­sahal som sám na seba, slovo vy­šlo z úst spraved­livos­ti, ktoré sa ne­vráti zpät, že sa mne skloní každé koleno, že na mňa bude pri­sahať každý jazyk.


Verš v kontexte

22 Ob­ráťte zreteľ ku mne, aby ste boly spasené, všet­ky končiny zeme, lebo ja som silný Bôh, a niet viacej nikoho. 23 Pri­sahal som sám na seba, slovo vy­šlo z úst spraved­livos­ti, ktoré sa ne­vráti zpät, že sa mne skloní každé koleno, že na mňa bude pri­sahať každý jazyk. 24 A povie: Len v Hos­podinovi mám každú spravedlivosť a silu. - K nemu prij­dú. A han­biť sa budú všet­ci, ktorí sú za­pálení proti ne­mu.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

23 Pri­sahal som sám na seba, slovo vy­šlo z úst spraved­livos­ti, ktoré sa ne­vráti zpät, že sa mne skloní každé koleno, že na mňa bude pri­sahať každý jazyk.

Evanjelický

23 Pri­sahal som sám na seba, z mojich úst vy­šla prav­da, slovo, ktoré sa ne­vráti, že predo mnou sa ohne každé koleno; každý jazyk bude pri­sahať a vy­znávať:

Ekumenický

23 Na seba som pri­sahal. Z mojich úst vy­šla spravod­livosť, slovo, ktoré sa ne­vráti: Predo mnou sa skloní každé koleno a pri­sahať bude každý jazyk.

Bible21

23 Při sobě samém přísahám, ústy pronáším slova pravdivá, jež nelze odvolat: Přede mnou každý padne na ko­lenaa každý jazyk bude při mně přísahat.