RoháčekIzaiáš44,17

Izaiáš 44:17

A z jeho ostat­ku spraví boha, svoju rytinu, kľaká pred ňou a klania sa a mod­lí sa jej a hovorí: Vy­trh­ni ma, lebo ty si môj boh!


Verš v kontexte

16 Polo­vicu toho spáli na oh­ni, pri druhej polo­vici jie mäso, pečie pečeňu a na­sýti sa, i zo­hreje sa a po­vie: Hej, zo­hrial som sa, cítim vat­ru! 17 A z jeho ostat­ku spraví boha, svoju rytinu, kľaká pred ňou a klania sa a mod­lí sa jej a hovorí: Vy­trh­ni ma, lebo ty si môj boh! 18 Ne­vedia ani nechápu, lebo za­slepil ich oči, aby ne­videli, ich srd­cia, aby nerozumeli.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

17 A z jeho ostat­ku spraví boha, svoju rytinu, kľaká pred ňou a klania sa a mod­lí sa jej a hovorí: Vy­trh­ni ma, lebo ty si môj boh!

Evanjelický

17 Zo zvyšku urobí boha, svoju mod­lu, padá pred ňou, klania sa a mod­lí k nej: Za­chráň ma, lebo si mojím bohom.

Ekumenický

17 Zo zvyšku si urobí boha ako mod­lu, uc­tieva ju a klania sa jej, mod­lí sa k nej a hovorí: Vy­sloboď ma, veď ty si môj boh!

Bible21

17 Ze zbytku dře­va si pak boha udělá, modlu, před níž se klaní a pokleká, a říká jí svou modlitbu: „Zachraň mě! Vž­dyť jsi můj bůh!“