EvanjelickýIzaiáš44,17

Izaiáš 44:17

Zo zvyšku urobí boha, svoju mod­lu, padá pred ňou, klania sa a mod­lí k nej: Za­chráň ma, lebo si mojím bohom.


Verš v kontexte

16 Polo­vicu z neho spáli ohňom, nad druhou polo­vicou upečie mäso, zje pečien­ku, na­sýti sa, aj sa zo­hreje a po­vie: Ach, zo­hrial som sa a cítim žiar. 17 Zo zvyšku urobí boha, svoju mod­lu, padá pred ňou, klania sa a mod­lí k nej: Za­chráň ma, lebo si mojím bohom. 18 Ne­vedia a nechápu, lebo majú zalepené oči, aby ne­videli a aby ich srd­cia ne­zmúd­reli.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

17 A z jeho ostat­ku spraví boha, svoju rytinu, kľaká pred ňou a klania sa a mod­lí sa jej a hovorí: Vy­trh­ni ma, lebo ty si môj boh!

Evanjelický

17 Zo zvyšku urobí boha, svoju mod­lu, padá pred ňou, klania sa a mod­lí k nej: Za­chráň ma, lebo si mojím bohom.

Ekumenický

17 Zo zvyšku si urobí boha ako mod­lu, uc­tieva ju a klania sa jej, mod­lí sa k nej a hovorí: Vy­sloboď ma, veď ty si môj boh!

Bible21

17 Ze zbytku dře­va si pak boha udělá, modlu, před níž se klaní a pokleká, a říká jí svou modlitbu: „Zachraň mě! Vž­dyť jsi můj bůh!“