RoháčekIzaiáš38,15

Izaiáš 38:15

To, čo idem hovoriť, on mi už aj povie a on aj učiní. Ta budem chodiť po všetky svoje roky s hor­kosťou svojej duše.


Verš v kontexte

14 Pišťal som ako las­tovička, zorav, lkal som ako holubica; moje oči boly zomd­lely hľadiac k výsos­ti. ­Vravel som: Hos­podine, tr­pím násilie, stoj za mňa! 15 To, čo idem hovoriť, on mi už aj povie a on aj učiní. Ta budem chodiť po všetky svoje roky s hor­kosťou svojej duše. 16 Môj Pane, s tým žijú ľudia! A keď aj vo všet­kom tom ­tr­vá život môj­ho ducha, jed­nako si ma uzdravil a oživil.

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

15 To, čo idem hovoriť, on mi už aj povie a on aj učiní. Ta budem chodiť po všetky svoje roky s hor­kosťou svojej duše.

Evanjelický

15 Čo môžem hovoriť? Veď čo mi po­vedal, to On aj vy­konal. Pre za­tr­pk­nutosť mojej duše zmizol môj spánok.

Ekumenický

15 Čo môžem hovoriť? Veď čo mi on po­vedal, to aj urobil. Budem ťa chváliť po všet­ky svoje roky, aj keď mám hor­kosť v duši.

Bible21

15 Co ale mohu říct? Co o mně ře­kl, učiní. Svá lé­ta pro­jdu krokem po­malý­ma s duší plnou hořkosti.